Tag: Chili

น้ำจิ้มเนื้อทอดสูตรพริกเผา

พริกแห้งขณะเผาต้องพลิกกลับไปมาให้สุกทั่ว มิฉะนั้นจะไหม้ดำ ทำให้น้ำจิ้มมีสีดำและมีรสขม พริกแห้งเลือกเปลือกบาง แห้ง พริกแห้งก็จะหักง่าย ไม่เหนียว สังเกตผิวพริกไม่เป็นมัน