Tag: พริกขี้หนูสวน

แบ่งปันสูตรพริกกะเกลือ[น้ำตาลทราย] สำหรับจิ้มผลไม้

ส่วนผสมที่ต้องเตรียมในการทำพริกกะเกลือ [น้ำตาลทราย] พริกขี้หนูสวนสีเขียว 10 เม็ด พริกขี้หนูสีแดงเม็ดใหญ่ 5 เม็ด เกลือสมุทร 2 ช้อนชา น้ำตาลทราย ½ ถ้วย