การแบ่งเกรดชาดำ

เกรดชาดำชนิดต่างๆ
เนื่องจากในกระบวนการผลิตชา ต้องนำใบชามาผึ่ง นวด หมัก และอบ ผลผลิตที่ได้ออกมาจึงมีชาเกรดต่างๆ ดังนี้

  1. Orange Pekoe (ออเรนจ์ พิโคว์) ชาใบแบบเต็มๆ สีชาไม่เข้ม นิยมดื่มไม่ใส่นม
  2. Flower Orange Pekoe ชาใบขนาดย่อย นิยมดื่มไม่ใส่นม
  3. Broken Orange Pekoe ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนใหญ่ (40%) ที่ได้จากกระบวนการผลิตชา ชายังไม่เข้มมาก อาจดื่มไม่ผสมนมได้
  4. Broken Orange Pekoe Fannings ชาหักขนาดละเอียดมากขึ้น คิดเป็น 20% ของผลผลิตชา มีสีเข้ม จึงนิยมดื่มผสมนม ชาถุงส่วนใหญ่ใช้ชาเกรดนี้
  5. Dust เป็นเศษชาเกรดต่ำสุด ลักษณะเป็นผง ซึ่งชาเกรดนี้นิยมนำมาแต่งกลิ่นและรสชาติ เพื่อนำมาทำเครื่องดื่มชาปั่น เนื่องจากก่อนการนำมาปั่น มีการผสมระหว่างผงแต่งกลิ่น และชา ก่อนนำมาใส่น้ำเเข็งและปั่นด้วยเครื่องปั่น

About Author


admin